Privacyverklaring


Privacyverklaring SBJ BV  Laatste update: 22 mei 2018 

Dit is de privacyverklaring van Schoonmaakbedrijf R. Janssen BV(hierna “SBJ BV” of “wij”). SBJ BV is gevestigd aan de Parijsboulevard 305, 6135 LJ te Sittard. Het Kamer van Koophandelnummer Zuid-Limburg van SBJ BV is: 50709348. SBJ BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

SBJ BV heeft een Contactpersoon voor Gegevensbescherming (“CP”). De CP houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van SBJ BV. Indien je klachten of vragen hebt die niet door de klantenservice kunnen worden behandeld kun je contact met de CP opnemen. Dit kan per post aan SBJ BV t.a.v. de Contactpersoon voor Gegevensbescherming, Parijsboulevard 305, 6135 LJ Sittard, of per e-mail via cdf@enwatnu.nl 

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. 

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en  bezoekers van onze website, leveranciers sollicitanten en alle overige relaties van SBJ BV.  


Wat is het algemene privacybeleid van SBJ BV? 

SBJ BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.enwatnu.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.
SBJ BV stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
SBJ BV deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting. 
SBJ BV is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt SBJ BV altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 


Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan? 

SBJ BV verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je: 

gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten; 
je gegevens invult of achterlaat in onze vestiging of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon; 
de website van SBJ BV bezoekt;  een zakelijke relatie met SBJ BV hebt;
 solliciteert bij SBJ BV.


De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren. 


Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens? 

SBJ BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

I. Communicatie.
We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van garantie van diensten. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer, als je daar toestemming voor hebt gegeven, om je persoonlijk te informeren.

II. Acquisitie.
Om SBJ BV onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.  

III.Uitvoeren contract.
Als je klant of leverancier bent van SBJ BV dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. 

IV.Kredietwaardigheidscheck.
In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.  

V.Sollicitatieprocedure.
Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature. 

VI.Wet- en regelgeving.
We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn. 

VII.Beveiliging.
Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen zijn de vestigingen van SBJ BV en het parkeerterrein voorzien van camera’s. 

VIII.Marketing analyse en onderzoek.
We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken en enquêtes.


Waarom verwerken wij jouw gegevens? 

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je SBJ BV toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt. 


Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt SBJ BV?  

SBJ BV verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.  

1. Klantenservice / Contactformulier
Bij SBJ BV kun je terecht voor al je vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van SBJ BV. Vaak zal de klantenservice je vragen bepaalde gegevens te verstrekken  zodat zij jou goed van dienst kan zijn. Soms zal het nodig zijn om jouw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld een reparateur, onderaannemer en/of de leverancier in geval van garantie. De informatie die bij de klantenservice binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren. 
Op de website van SBJ BV kun je contact opnemen met SBJ BV via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht. 

2. Cameratoezicht
Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze vestiging met camera’s. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze vestiging word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. 

3. Anonieme en statistische klantonderzoeken 
Wij hechten veel waarde aan jouw mening als klant. Daarom nodigen wij onze klanten regelmatig uit om mee te doen aan (markt)onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek, ontvang je een vragenlijst per e-mail of maken met u een afspraak om vragen direct te beantwoorden. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn anoniem. De gegevens gebruiken we uitsluitend om onze service te verbeteren.  

4. Persoonlijk klantonderzoek
Naast algemene onderzoeken, vragen wij onze klanten ook deel te nemen aan een meer persoonlijk klantonderzoek. Deelname hieraan is vrijwillig. Als je deelneemt, verwerken we de volgende gegevens:
• bedrijfsnaam;
• naam; 
• positie in het bedrijf;
• contactgegevens (e-mailadres/telefoonnummer/postadres);
• de door jou gegeven antwoorden. 
Alle antwoorden en feedback die je geeft, zijn te herleiden naar jou als persoon. Je kunt zelf een (aanvullend) telefoonnummer achterlaten waarop we je kunnen bereiken voor toelichting op jouw feedback. De gegevens die wij via persoonlijk klantonderzoek over je verzamelen, gebruiken we alleen om onze diensten te verbeteren.

5.  Inkoop / leveranciers 
SBJ BV verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die SBJ BV verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is. 

6. Sollicitaties 
Als je bij SBJ BV solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere: 
• Naam en adresgegevens;  

e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
• geboortegegevens/leeftijd; 
• geslacht; 
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan; 
• gegevens over beschikbaarheid; 
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de;
• beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning; 
• overige gegevens die jij ons hebt verstrekt. 
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze personeelsfunctionaris en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. SBJ BV gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.  


Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?  

SBJ BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?  

Soort gegeven

Bewaartermijn en reden   

Klantgegevens


Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van SBJ BV. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart SBJ BV maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen. 

Leverancier gegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet. 

Gegevens van sollicitanten

Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal 4 weken na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd. 

Camerabeelden

Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.  


Delen we jouw gegevens?  

Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in het ERP pakket en/of in databases van IT service providers. Daarnaast delen wij jouw gegevens met bedrijven die voor ons diensten verlenen, zogenoemde preferred suppliers, bijvoorbeeld op financieel en administratief terrein.


Hoe beveiligen wij jouw gegevens?  

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn: 

• we beveiligen onze website met een TSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een
   contactformulier,  versleuteld verzonden; 
• onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
• verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden, Two Factor authenticatie en/of persoonlijke toegangscodes;
• alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
• het delen van persoonsgegevens met  derden doen we via  een beveiligde verbinding; en, we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht
   jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd. 
• Dagelijks backup- en mogelijkheid voor herstelprocedures;
• beveiliging van netwerkverbindingen;
• deels wordt gewerkt met encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen in het kader van de dienstverlening;
• implementatie van beveiligingsbeleid;
• implementatie van gedragscode voor personeel;
• geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden;
• indringeralarm op de bedrijfspanden;
• logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens;
• (sub)bewerkersovereenkomsten met derden;
• opslaan van gegevensbestanden binnen de beveiligde omgeving.


Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SBJ BV. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cdf@enwatnu.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.  

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 


Wat als het privacybeleid van SBJ BV wijzigt?  

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.enwatnu.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.