Privacyverklaring


Privacyverklaring SBJ BV: laatste update: 4 juli 2018 

Dit is de privacyverklaring van Schoonmaakbedrijf R. Janssen BV (hierna: “SBJ BV” of “wij”). SBJ BV is gevestigd aan de Parijsboulevard 305, 6135 LJ te Sittard.

SBJ BV respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG").

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 juli 2018. SBJ BV houdt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. SBJ BV raadt u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Privacybeleid

SBJ BV verwerkt uw persoonsgegevens altijd op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze.
SBJ BV behandelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.
SBJ BV behandelt uw persoonsgegevens te allen tijde vertrouwelijk met inachtneming van het bepaalde in deze privacyverklaring.
SBJ BV beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens voor haar personeel en externe dienstverleners. Alle medewerkers van SBJ BV hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:.     

 • NAW-gegevens, aanhef, titel of functie;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat/device dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna is vermeld.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons heeft verstrekt of omdat wij deze op een andere rechtmatige manier verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken bij gebruikmaking van onze dienstverlening, bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het opgeven van uw persoonsgegevens aan onze klantenservice, door het invoeren van uw persoonsgegevens op onze website of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals uw verzekeraar, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens? 

SBJ BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:        

 • Om onze diensten te leveren;
 • Communicatiedoeleinden;
 • Voor marketingactiviteiten- en onderzoek, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie;
 • Voor het doen van onderzoek naar onze dienstverlening,kwaliteitsbewaking en klanttevredenheid;
 • Voor het uitvoeren van een kredietwaardigheidscheck;
 • Voor het beveiligen van onze locatie’(s) en personeel met behulp van beveiligingscamera’s;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om onze website te analyseren en te verbeteren;
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

 Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? 

SBJ BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Uw toestemming;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang.

In het merendeel van de gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de eerste- en tweede genoemde grondslag. Zonder verwerking van de hiervoor genoemde persoonsgegevens is het voor SBJ BV niet mogelijk om haar dienstverlening of bedrijfsactiviteiten op een goede wijze uit te voeren.

In het geval u aan SBJ BV toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doeleinden uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt. 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?  

SBJ BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te realiseren en om aan de toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?  

SBJ BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er volgens u aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via cdf@enwatnu.nl.

Delen van persoonsgegevens

SBJ BV verwerkt uw persoonsgegevens met behulp van andere externe dienstverleners op het gebied van financiële, administratieve en IT-dienstverlening. SBJ BV deelt uw persoonsgegevens niet met externe dienstverleners voordat aan SBJ BV op grond van een verwerkersovereenkomst aan SBJ BV is gegarandeerd dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd.

In voorkomende gevallen maakt SBJ BV voor de uitvoering van haar dienstverlening gebruik van externe dienstverleners of leveranciers, zoals een onderaannemer of reparateur. Door acceptatie van deze privacyverklaring geeft u hiervoor voor zover nodig toestemming aan SBJ BV.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?  

U heeft op grond van de AVG het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SBJ BV. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door SBJ BV. Ieder op de AVG gebaseerd verzoek aan SBJ BV kunt u richten aan cdf@enwatnu.nl.

Contactpersoon

SBJ BV heeft een Contactpersoon voor Gegevensbescherming (“CG”). Indien u klachten of vragen heeft die niet door de klantenservice kunnen worden behandeld, kunt u contact met de CG opnemen. Dit kan per post aan SBJ BV t.a.v. de Contactpersoon voor Gegevensbescherming, Parijsboulevard 305, 6135 LJ Sittard, of per e-mail via cdf@enwatnu.nl.