Missie en visie

Missie

Schoonmaakbedrijf R. Janssen BV wil toonaangevend zijn in de markt  door service en kwaliteit te leveren met deskundig personeel. Wij werken met mensen, voor mensen, aan een schone, gezonde, veilige en prettige werkomgeving. Onze diensten moeten een toegevoegde waarde hebben voor alle stake-holders (klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders, overheid en directie).

Visie
Schoonmaakbedrijf R. Janssen BV streeft ernaar een duurzame relatie op te bouwen met onze klanten en medewerkers. Dit doen wij door innovatief te zijn, te investeren in opleidingen van onze medewerkers, gebruik te maken van de nieuwste technieken, beperken van de milieubelasting op de leefomgeving waardoor continu de dienstverlening verbeterd. Het is pas goed als alle stake-holders 100% tevreden zijn.